In het kort over ons

Stichting Schoudernetwerk Midden Nederland (SMN) is een initiatief van een aantal eerste- en tweedelijns (ziekenhuis) fysiotherapeuten gespecialiseerd in schouderrevalidatie.
De gezamenlijke missie die wij hebben is: topkwaliteit leveren op het gebied van behandeling van patienten met schouderklachten in de breedste zin van het woord.

Het doel van SMN is het optimaliseren van de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen van de aangesloten therapeuten. Mede door het gezamenlijk voorbereiden van deelnemersbijeenkomsten en het aan elkaar doceren ervan, wordt gestreefd naar het op een hoog niveau diagnosticeren en behandelen van schouderaandoeningen. Externe (medisch specialisten) ondersteunen ons hierbij. Daarnaast doen wij aan continue educatie door zelf onderzoek of informatievergaring te doen en deze met elkaar te delen.

 

Wij stellen ons voor

“Professioneel schoudernetwerk dat een hoge kwaliteit nastreeft en waarbij alle betrokkenen in openheid met elkaar samenwerken”
Irene Dijkshoorn, voorzitter SMN

Bij de verdeling van de bestuurstaken hebben we gekeken naar een rol die goed bij ons zou passen. De voorzittersrol paste het beste bij mijn interessegebied. Je moet mijn voorzittersrol vooral zien als een coördinerende rol, soms aansturend, bindend tussen de verschillende bestuursleden en werkgroepen, maar ook beleidsmaker en bewaker van het nastreven van onze doelstellingen. Ik vind het heel belangrijk  dat we de idealen die we in het achterhoofd hadden toen we het netwerk oprichtten, niet uit het oog verliezen. Daarnaast is het zo dat je als voorzitter soms beslissingen moet nemen of collega’s aanspreken over niet leuke zaken. Dat hoort er helaas ook bij.
Vanaf de allereerste bijeenkomsten als bestuur van het SMN hebben alle bijeenkomsten van het bestuur mij heel veel energie gegeven. Het is mooi om met hele enthousiaste vakgenoten te brainstormen over schouderdiagnostiek, revalidatie, maar juist ook over beleid. Een professioneel schoudernetwerk neerzetten, dat een hoge kwaliteit nastreeft en waarbij alle betrokkenen in openheid met elkaar samenwerken. Dat is misschien wel onze grootste drive.

 

Irene Dijkshoorn

Voorzitter

Igor Tak

Vice-voorzitter

Gitta Hendriks

Secretaris

Johan Leidekker

Penningmeester
 

Jaqueline Stoel

Algemeen bestuurslid

Sandra Baars

Coordinator Opleiding

Wouter van de Meerendonk

Kwaliteits Coördinator

SchouderNetwerken Nederland

Stichting SchouderNetwerken Nederland (SNN) beoogt het fysiotherapeutisch handelen rond patiënten met schouder pijn te optimaliseren. SNN is het overkoepelende orgaan dat meerdere regionale schoudernetwerken verbind en zorg draagt voor samenwerkingsverbanden op nationaal niveau met bijvoorbeeld het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Daarnaast zal SNN ondersteuning bieden aan SMN op vakinhoudelijk gebied door het ontwikkelen van onderwijsproducten als richtlijnen en protocollen.

Samenwerking met specialisten

Het bestuur van het SMN heeft een nauwe samenwerking met specialisten als orthopedisch chirurgen, (algemeen) chirurgen en revalidatieartsen. Met hen hebben we contact over de laatste ontwikkelingen op het gebied van o.a. de schouderchirurgie en de revalidatie.

Bijzondere deelnemers en ereleden

SMN heeft een aantal bijzondere deelnemers die met hun kennis en eigen netwerk verbonden zijn aan het SMN. Dit zijn;

  • Igor Tak (PhD, MScPT, MPTSports), (Sport)fysiotherapeut, Master of Science in Physiotherapy, Docent NPI, Onderzoeker. Werkzaam bij Fysiotherapie Utrecht Oost.
  • Martin Ophey (MSc paramedische beroepen), (Sport)fysiotherapeut, docent ESP-education Network en het Nexus opleidingsinstituut voor fysiotherapie, Onderzoeker, Redactielid van vaktijdschrift “Sportphysio”. Werkzaam bij Ysveld Fysio.
  • Beate Dejaco-Lanz (MSc), (Sport)fysiotherapeut/manueeltherapeut, Docente Musculosceletale Revalidatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Werkzaam bij Sport Medisch Centrum Papendal.

Als schoudernetwerk hebben we een ere-deelnemer; J.A.G. (Hans) van der Laar (orthopedisch chirurg). Benoemd als ere-deelnemer in 2014. Hij heeft zich ingezet voor onze stichting in de oprichtingsfase en daarnaast een belangrijke bijdrage geleverd aan de scholingaktiviteiten.